Mètode APOR

Llacuna_SGi ha desenvolupat una metodologia pròpia i diferencial per donar servei a les necessitats del mercat. El mètode és fruit de l’experiència de més de 25 anys aportant solucions, qualitat i eficiència.

Anàlisis i orientació

Cal identificar la necessitat a resoldre en el projecte. L’anàlisi i l’orientació, basades en l’experiència i el criteri de l’enginyeria, determinaran les diferents àrees de servei amb les quals treballar.

Anàlisis i orientació

Cal identificar la necessitat a resoldre en el projecte. L’anàlisi i l’orientació, basades en l’experiència i el criteri de l’enginyeria, determinaran les diferents àrees de servei amb les quals treballar.

Planificació i control

Un cop detectada la necessitat, cal definir una estratègia d’actuació amb totes les tasques a desenvolupar amb una planificació del projecte en espai i temps, i fent el seguiment del procés.

 

Planificació i control

Un cop detectada la necessitat, cal definir una estratègia d’actuació amb totes les tasques a desenvolupar amb una planificació del projecte en espai i temps, i fent el seguiment del procés.

Operativitat

És prioritari organitzar el millor equip de professionals especialitzats per treballar la necessitat plantejada i per seguir l’estratègia establerta i pactada, a més de complir els terminis establerts.

Operativitat

És prioritari organitzar el millor equip de professionals especialitzats per treballar la necessitat plantejada i per seguir l’estratègia establerta i pactada, a més de complir els terminis establerts.

Resolució

Després de treballar els objectius del projecte, es generen la resposta intel·ligent i les solucions previstes a l’estratègia i a les necessitats de cada client.

Resolució

 

Després de treballar els objectius del projecte, es generen la resposta intel·ligent i les solucions previstes a l’estratègia i a les necessitats de cada client.